DINOCO TRADE s.r.o.

DINOCO FILM se zaměřuje na zprostředkování financování filmových projektů, restaurování a případné kolorování filmových kopií a zajištění souvisejících prací, včetně dohledu a kontroly nad těmito pracemi až do finálního dokončení celého projektu.

Zajištění všech právních a technických úkonů související s těmito procesy a zajištění vizibility partnerů podílejících se na těchto projektech.

ZAHRANIČNÍ TV

FILMOVÉ STUDIO JPP®

STUDIO PIXAR

FILMOVÉ PROJEKTY

BLU-RAY