DINOCO TRADE s.r.o.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi provozovatelem DINOCO TRADE s.r.o., Na Pankráci 57, 140 00, Praha 4, IČ: 246 91 780, DIČ CZ246 91 780, dále jen "prodávající", a jeho obchodními partnery, dále jen "kupující", v oblasti prodeje zboží ze sortimentu prodávajícího.
Prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3) a souvisejícími předpisy. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

• Objednávka zboží přes DINOCO FILMOVÁ HRAČKA e-shop je závazná od okamžiku odeslání potvrzujícího emailu z e-shopu prodávajícího.
• Objednávka zboží e-mailem je závazná od okamžiku odeslání potvrzujícího e-mailu z e-shopu prodávajícího.
• Objednávka zboží telefonicky je závazná od okamžiku potvrzení objednávky operátorem.
Kupující uskutečněním závazné objednávky zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

• Objednávku je možné bezplatně zrušit nebo změnit až do okamžiku její expedice.
• O expedici objednávky bude kupující vyrozuměn e-mailem z e-shopu prodávajícího.
• Po odeslání expedičního e-mailu prodávajícím již nelze objednávku zrušit nebo změnit. Objednávka je v expedici a musí být převzata kupujícím.

3. PŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

• Osobně na adrese: DINOCO TRADE s.r.o., Na Pankráci 57, Praha 4
• Zboží je odesíláno Českou poštou.
• U některých druhů zásilek má kupující možnost zboží sledovat prostřednictvím sledovacího čísla České pošty.
• Zákazník má povinnost objednané zboží převzít od doručovatele, případně si je osobně vyzvednout u České pošty v úložní době (14 dní od data doručení na vybranou pobočku).
Pokud tak neučiní porušuje podmínky Obchodního zákoníku a Občanské zákoníku.

4. NEPŘEVZETÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ

V případě, že se objednané zboží vrátí zpět prodávajícímu z důvodu nevyzvednutí zboží kupujícím, prodávající postupuje následovně:
• kupující je informován o skutečnosti, že zboží se vrátilo zpět prodávajícímu
• kupující si může zvolit opětovné zaslání zboží nebo osobní odběr na adrese: DINOCO TRADE s.r.o., Na Pankráci 57, Praha 4
a) Opětovné zaslání zboží
Kupující uhradí během 14 dní bankovním převodem nebo poštovní poukázkou cenu objednaného zboží + vynaložené poštovné a balné + náklady na opětovné zaslání.
V případě, že bylo zboží a poštovné již hrazeno převodem, kupující doplatí převodem jen náklady na nové poštovné.
Žádné další poplatky neúčtujeme.
V případě neobržení platby za zboží do 14ti dnů, postupujeme jako v případě, kdy kupující nereaguje. (odstavec 4, bod d)
b) Osobní odběr zboží
Kupující si zboží vyzvedne osobně na adrese: DINOCO TRADE s.r.o., Na Pankráci 57, Praha 4 a to do 10ti pracovních dnů od zaslání informačního e-mailu o nevyzvednutí zboží. Dobu vyzvednutí si kupující dohodne s prodávajícím e-mailem nebo telefonicky. Kupující uhradí cenu objednaného zboží + vynaložené poštovné a balné.
c) Kupující nechce platit další náklady na poštovné a tudíž nechce ani opětovně doručit zboží
V tomto případě není prodávající povinen objednávku rušit, protože v tuto chvíli je objednávka závazná. Nicméně při korektním jednání kupujícího je prodávající ochoten objednávku zrušit a zboží znovu nezasílat.
Podmínkou pro zrušení je ovšem bezproblémová a včasná komunikace ze strany kupujícího. Podmínkou zrušení je dále uhrazení vynaloženého poštovného při první snaze zboží doručit a manipulačního poplatku 100Kč.
d) Kupující nereaguje na výzvy prodávajícího
V případě, že kupující nereaguje na e-maily ani telefonáty prodávajícího, kde kupujícího informuje o skutečnosti, že se objednané zboží vrátilo zpět prodávajícímu, prodávající postupuje následovně:
Prodávající zašle e-mailem a následně poštou kupujícímu fakturu na úhradu vynaloženého poštovného a dále pak manipulačního poplatku 300Kč. Faktura musí být kupujícím uhrazena převodem, nebo složenkou.
V případě, že kupující neuhradí fakturu za zboží, porušuje tak Obchodní zákoník a Občanský zákoník a celá záležitost bude předána našemu právnímu zástupci, který bude kupujícího kontaktovat.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající nabízí kupujícímu tyto možnosti platby:
Dobírka:
• pouze v rámci ČR, zasíláno Českou Poštou.
• kupující uhradí fakturovanou částku doručovateli v okamžiku převzetí.
V případě nepřevzetí zboží platí postup dle bodu 4.
Platba Převodem:
• pouze v rámci ČR a Slovenska.
• Splatnost vystavené faktury je 14 dní.
• Pokud se kupující ocitne s platbou v prodlení, prodávající mu zašle informativní e-mail.
• Kupní cena se považuje za uhrazenou po obdržení odpovídající platby na bankovní účet prodávajícího.
V případě, že kupující neuhradí fakturu za zboží ve stanoveném termínu, porušuje tak Obchodní zákoník a Občanský zákoník.
Platba platební kartou:
• možná ve všech zemích
• všechny standardní platební karty
• Kupní cena se považuje za uhrazenou po obdržení odpovídající platby na náš účet.
• Platba je zabezpečena prostřednictvím brány PayPal. Více informací o zabezpečení plateb link.
Platba prostřednictvím účtu PayPal:
• Pro všecny kupující, kteří mají založen účet v systému PayPal.
• Kupní cena se považuje za uhrazenou po obdržení odpovídající platby na náš účet Paypal.
• Platba je zabezpečena prostřednictvím brány PayPal. Více informací o zabezpečení plateb link.

6. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající nabízí následující způsoby dodání zboží:
• Českou poštou
• Osobní odběr zboží kupujícím na adrese: DINOCO TRADE s.r.o., Na Pankráci 57, Praha 4
Zboží, které je skladem, prodávající expeduje standardně do 3 pracovních dnů od objednání kupujícím. Den objednání se do těchto tří dnů počítá jen při objednání do 12:00 hod. Při objednání po 12:00 hod, se jako první den počítá až následující den.
Zboží, které je prodávajícím vyráběno na zakázku dle přání kupujícího, prodávající expeduje standardně do 5 pracovních dnů od obdržení finální objednávky včetně přesné specifikace požadavků kupujícího.
U plateb bankovním převodem na účet, kartou nebo prostřednictvím služby Paypal, prodávající expeduje zboží do tří pracovních dnů od obdržení platby.
• Doba expedice může být výjimečně kratší nebo delší.
• U osobních odběrů si kupující vyzvedne zboží v DINOCO TRADE s.r.o., Na Pankráci 57, Praha 4 po dohodě e-mailem nebo telefonicky a to do 10ti pracovních dnů od potvrzení jeho objednávky.

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

a) Výměna z důvodu doručení nesprávného, poškozeného nebo nekompletního zboží:
• Kupující musí informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem o zjištění vad nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení tohoto zboží.
• Kupující odešle zboží zpět prodávajícímu. Vracené zboží zůstává majetkem kupujícího.
• V případě uznání reklamace bude kupujícímu zasláno nové zboží. Poštovné za novou expedici hradí prodávající.
b) Výměna bez udání důvodu:
• Zboží lze měnit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
• Zboží lze měnit pouze za zboží ve stejné nebo vyšší cenové relaci.
• Kupující je povinen informovat předem o výměně prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky.
• Prodávající potvrdí možnou výměnu zboží dle přání kupujícího, pokud bude požadované zboží na skladě, pokud ne, kupující má možnost zboží vrátit.
• Kupující zašle zboží k výměně zpátky prodávajícímu na vlastní náklady.
• Zboží musí být kompletní a nepoškozené.
• Poštovné za zaslání jiného zboží hradí kupující.

8. VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

• Zboží lze vrátit i bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí.
• Kupující musí zaslat zboží zpět prodávajícímu na vlastní náklady. Zboží nelze vracet na dobírku!
• Prodávající zboží zkontroluje a v případě, že je zboží v naprostém pořádku (kompletní, nepoužité, čisté, nepoškozené) budou kupujícímu do 14 kalendářních dnů vráceny peníze za zakoupené zboží.
Odstoupení od smlouvy se řídí zákony č. 367/2000 Sb. a 40_1964 Sb., Občanský zákoník.

9. REKLAMACE

Záruční podmínky za jakost zboží se řídí zákonem 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (§429 - 441).
Kupující je povinnen oznámit reklamaci prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky. (viz body 7 a 8 - Výměna zboží nebo Vrácení zboží). V případě pozdějšího výskytu vad pak bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě (kupující musí tuto situaci řešit s dopravcem). V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené.
Poškození zboží při aplikaci:
Ke správné aplikaci zboží slouží kupujícímu podrobný návod. Při aplikaci v rozporu s návodem k použití lze zboží poškodit. Prodávající neodpovídá za poškození zboží během aplikace. Takto poškozené zboží není možné vrátit. Prodávající dále neodpovídá za jakékoli škody takto vzniklé kupujícímu, např. poškození zdi, oblečení apod.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají obchodních případů vzniklých při nákupu zboží v e-shopu prodávajícího www.filmovahracka.cz link.
Na veškeré obchody uskutečněné s prodávajícím se vztahuje platný právní řád České Republiky.
Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti zveřejněním na www.dinocotrade.cz a e-shopu prodávajícího www.filmovahracka.cz link.